Public Seminar

 
ประวัติ อาจารย์ ศิริรัตน์ ศิริวรรณ
2008- ปัจจุบัน วิทยากร โค้ช บริษัท บี วินนิ่ง คอนซัลแท็น จำกัด

2006-2008 ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยากร บริษัท ลิเบอร์ตี้ อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด

2002-2006 ที่ปรึกษาอาวุโส วิทยากร บริษัท AchieveGlobal Thailand บริษัทที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมชั้นนำระดับโลก

1999-2002 ผู้จัดการสาขา ECC Thailand สถาบันสอนภาษาและคอมพิวเตอร์ชั้นนำของประเทศไทย สาขารามคำแหง และสาขาสีลมคอมเพล็กซ์
read more
 
ทีมวิทยากร
 
Social Media & Blogs
coachbee.wordpress.com
siriratsite.wordpress.com
facebook.com/SiriratBeWinning
facebook.com/BeWinningConsultant
slideshare.net/Coachsirirat
 

 Company Profile:
บรษัท Be Winning Train and Coach จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากวิสัยทัศน์ของอาจารย์ ศิริรัตน์ ศิริวรรณ ที่จะนำความรู้และประสบการณ์จากการทำงานขาย บริหาร และฝึกอบรมมานานกว่า 15 ปี มาพัฒนาและปลดปล่อยศักยภาพของผู้บริหารและพนักงานขององค์กรต่างๆ ให้สามารถใช้ชีวิต และปฏิบัติงานได้อย่างประสบความสำเร็จ

Training:

จากประสบการณ์ในการทำงานในบริษัทฝึกอบรมชั้นนำระดับโลก ทำให้อาจารย์ศิริรัตน์สามารถผสมผสาน Adult Learning Techniques ให้เข้ากับเนื้อหาหลักสูตรทั้งด้าน Leadership, Coaching และ Presentation เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกแบบกรณีศึกษาและกิจกรรมสาธิตที่เข้ากับกลุ่มผู้เข้ารับการอบรมแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะ อาจารย์ศิริรัตน์ เน้นการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นการคิดควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการตระหนักรู้ด้วยตนเอง ซึ่งนำไปสู่การปรับปรุงพฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานในที่สุด

Coaching:

อาจารย์ศิริรัตน์เป็นโค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (Associate Certified Coach) ที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coach Federation) และ Neuro Leadership Group (Results Certified Coach) ปัจจุบันเธอเป็นโค้ชให้แก่ผู้บริหารและ Talent ขององค์กรหลายแห่ง เช่น Bayer Thai, GROHE SIAM, Fuji Xerox (Thailand), Thai Union Frozen PCL.

Mission: ‘เป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือที่สุดในการฝึกอบรมบุคลากร และการโค้ช'

Strategies: เราตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยกระบวนการทำงานที่เป็นระบบของมืออาชีพ

  • เราให้คำปรึกษาและให้บริการอย่างมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นที่ความต้องการและประเด็นทางธุรกิจของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
  • โปรแกรมการฝึกอบรมและโค้ชของเราได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของลูกค้า รวมถึงกลุ่มผู้เข้ารับการอบรม และผู้รับการโค้ช
  • รูปแบบของกิจกรรมการฝึกอบรมมีความหลากหลาย มีความลึกและเป็นเหตุเป็นผลที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดการตระหนักรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาผลการปฏิบัติงาน
  • รูปแบบการโค้ช ใช้ทักษะการสื่อสาร และเครื่องมือช่วยที่เหมาะสมเพื่อให้บุคคลเกิดการตื่นรู้ และสามารถดึงศักยภาพสูงสุดของตนมาใช้ รวมถึงจัดการกับปัญหาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิผล

 

Contact Us
Be Winning Train and Coach Co.,Ltd.
453 Soi Krungthonburi 4, Krungthonburi Rd., Klongsand, Banglumpoolang, Bangkok 10600
Tel. 02-438-2830 Fax. 02-437-8197 E-mail. sirirat@bewinning.biz